So sánh các kỹ thuật in ấn hiện nay Chất lượng sản phẩm in ấn bao bì giấy không chỉ phụ thuộc vào bản thiết kế của mẫu in mà việc sử dụng kỹ thuật in nào