Ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay

Ô nhiễm môi trường là một vấn đề nghiêm trọng, nó bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp được nói tới nhiều nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý đủ mạnh để tạo sự thay đổi.

Các nhà khoa học đã khẳng định chất đất, nguồn nước ở Việt Nam cơ bản là tốt, như những vùng không sử dụng thì cỏ mọc rất tốt. Tuy nhiên, do không được khai thác một cách hợp lý, và chạy theo sản lượng nên đã tác độc tiêu cực tới môi trường.

Nguyên nhân môi trường ô nhiễm do hoạt động sản xuất nông nghiệp

Có thế nói nguyên nhân chính của vấn đề ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp chính là do sản xuất thừa. Như thế nào là sản xuất thừa? tức là thừa về số lượng nuôi trồng trên một diện tích đất, số lượng heo, bò như thế nào để đảm bảo yếu tố về môi trường. Thế nhưng ở Việt Nam, nuôi bao nhiêu con lại phụ thuộc ở khả năng của bà con, nên ô nhiễm từ chất thải chỉ là một yếu tố.

Ô nhiễm môi trường thừa ở đây còn là về vật tư nông nghiệp, thuốc và thức ăn. Như 1 kg cá tra càn 3 – 5 kg thức ăn nhưng chỉ 17% lượng thức ăn được cá hấp thu, 83% còn lại thải ra môi trường nước và trở thành các chất khó phân hủy và gây ô nhiễm. Trong sản xuất lúa ước tính, lượng phân bón dư thừa tại đồng bằng sông Cửu Long lên tới gần 140.000 một năm.

Thực trạng về ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp hiện nay

Mỗi năm ngành chăn nuôi thải ra khoảng 73 triệu tấn chất thải, trong đó chỉ 40% là được xử ý, còn lại là xả thải trực tiếp ra môi trường. Trong tổng số các hộ gia đình chăn nuôi thì chỉ có 8,7 % hộ có xây dựng hầm biogas cải tiến pvc để xử lý chất thải chăn nuôi heo(lợn).

Trong trồng trọt, có 45 triệu tấn lúa được sản xuất ra mỗi năm, thì tương đương với 45 triệu tấn rơm rạ, 10 triệu tấn sẵn sẽ có chừng đó thân cây và bã sẵn sau quá trình chế biến. Thế nhưng nguồn chất thải này vẫn chưa có những phương pháp xử lý phù hợp. Tình hình ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ có xu hướng tăng thêm.

Tin liên quan: Vai trò của hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi heo

Phương án giải quyết

Có nhiều cơ chế chính sách liên quan đến môi trường nông nghiệp để nhằm giải quyết vấn đề do sản xuất nông nghiệp tạo thành. Nhưng vấn đề ở đây là không ai theo dõi, giám sát, khuyến khích và thúc đẩy thực hiện nó trong thực tiễn.

Một số chính sách đang thiếu điều kiện để triển khai như hỗ trợ thu gom, quản lý rác thải ở nông thôn, xây dựng hầm khí biogas tạo khí sinh học, sản xuất sạch,… Vì thế, cần có phương pháp thay đổi và hỗ trợ thực hiện những giải pháp, chính sách này.

ADD YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẤM GỌI